Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Khởi nghiệp và lập nghiệp trong thời đại 4.0", và tuyên dương “Sinh viên học tập tốt, khởi nghiệp giỏi"