Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐTN ngày 19 tháng 2 năm 2020 vể việc triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020), Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp sinh viên Trường Đại học Vinh 2020”.

Vui lòng xem nội dung ở file đính kèm:

kehoachnetdepsinhvientruongdaihocvinh2020.docx