Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19; được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm:

kehoach10days.docx