Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4 năm 2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Review sách "Hôm nay tôi đọc".

 Vui lòng xem thông tin cụ thể ở file đính kèm!

kehoach.doc