Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn trực tuyến phiên tháng 4 năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm:

 huongdansinhhoattructuyenthang4nam2020.doc

 linkvideohuongdankhaibaoncovd.docx