Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, hưởng ứng Chương trình "Tuổi trẻ Nghệ An đồng hành với người dân Đà Nẵng chống dịch COVID-19" của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường quyên góp ủng hộ khẩu trang kháng khuẩn hoặc nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ người dân Đà Nẵng.

Vui lòng xem thông tin chi tiết về hình thức ủng hộ qua file đính kèm:   unghodanang.pdf