Thứ bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017

Văn kiện Đoàn thanh niên

Văn kiện Đại hội Đoàn
15:41 21/07/2016
Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn trường khoá XXVIII tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2012 - 2017
Văn kiện Đại hội XII của Đảng
15:33 13/07/2016
Toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên, 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855775 Fax: (038)3855269 Email: doanthanhnien@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS,GV Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn Thanh niên
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.