File đính kèm: 

tham_gia_chuong_trinh_nghe_thuat_khat_vong_tre.doc