Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, ngày 18/09/2020 tại thành phố Vinh đã xảy ra những cơn mưa kéo dài, lượng mưa lớn đã làm ảnh hưởng tới khuôn viên nhà trường. Ngay sau khi nước rút, Ban thường vụ Đoàn trường đã chỉ đạo Đội sinh viên tình nguyện huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh sân trường, lớp học kịp thời đảm bảo khuôn viên sạch sẽ phục vụ công tác giảng dạy, học tập của cán bộ, học sinh, sinh viên toàn trường.

Một số hỉnh ảnh nổi bật:

Tin bài: VP Đoàn Thanh niên