Với mục tiêu làm sạch môi trường trong toàn trường, tạo thói quen cho đoàn viên thanh niên(ĐVTN) về xây dựng và bảo vệ môi trường xanh - sạch -  đẹp. Ngày chủ nhật xanh đã thu hút hơn 200 ĐVTN tham gia.

Trọng tâm của đợt này là tổng dọn vệ sinh toàn khuôn viên nhà trường. Tại buổi ra quân, các bạn tình nguyện đã hăng hái làm tốt các phần việc được giao. Để thực hiện ngày chủ nhật xanh có hiệu quả, Đoàn trường đã chia nhỏ khu vực ra cho mỗi khoa/ viện đảm nhận. Mỗi khoa có 20 - 30 đoàn viên thanh niên tham gia.

“Chủ nhật xanh là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ Đại học Vinh trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên nhằm rèn luyện cho sinh viên ý thức lao động, giúp sinh viên giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường nhằm góp phần nâng cao giáo dục toàn diện.

Vũ Hà- k56 báo chí

Một số hình ảnh ghi lại hoạt động của các tình nguyện viên