Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường yêu cầu Ban Chấp hành các liên chi đoàn, liên chi hội sinh viên các khoa, Bí thư, Lớp trưởng các lớp tuyên truyền, nhắc nhở ĐVTN, hội viên nghiêm túc thực hiện:

File đính kèm

cv_di_qua_cau_vuot.pdf