TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 43-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V.v mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

năm 2018

 

            Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho các cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

            1. Nội dung huấn luyện

            Bao gồm các bài lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản:

            - Quan điểm cơ bản của Đảng, các bài lý luận về công tác thanh niên.

            - Huấn luyện kỹ năng hoạt động Đoàn, Hội, Đội; phương pháp tổ chức, thiết kế và điều khiển các hoạt động của thanh thiếu nhi.

            - Kỹ năng tổ chức Hội nghị, toạ đàm, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản.

            - Lý thuyết và hướng dẫn tổ chức sinh hoạt cộng đồng, ca múa tập thể, trò chơi.

            Kết thúc khoá học bằng các hoạt động tích hợp bao gồm những nội dung huấn luyện nêu trên.

            2. Hội đồng huấn luyện

            Gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Nghệ An, giảng viên Học viện Thanh thiếu nhi Trung ương, Trung tâm huấn luyện kỹ năng thanh niên Đà Nẵng và các đồng chí là cán bộ (cựu cán bộ) Đoàn – Hội chủ chốt của Trường Đại học Vinh. Cuối khoá học, các học viên được kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

            3. Đối tượng tham gia

            - Cán bộ Đoàn, Hội cấp trường; Bí thư, Lớp trưởng.

            - Các ĐVTN có nhu cầu tham gia.

            Đăng ký học trực tiếp hoặc theo đơn vị chi đoàn. Các chi đoàn đăng ký lập danh sách theo mẫu gửi kèm (bao gồm cả Bí thư và Lớp trưởng). Tất cả đơn, danh sách đăng ký và lệ phí nộp tại Văn phòng Đảng, Đoàn thể (Tầng 1, Nhà A1) trước ngày 15/4/2018.

            4. Thời gian học

            Dự kiến trong 02 ngày 05 và 06/5/2018.

            5. Kinh phí

Kinh phí khóa học: 200.000đ/1 học viên (Cán bộ Đoàn, Hội cấp trường, Bí thư và Lớp trưởng được miễn 50%).

Các chi đoàn đăng ký học từ 20 học viên trở lên nạp 180.000đ/1 học viên (Bí thư và Lớp trưởng của chi đoàn sẽ được miễn 100%). Các chi đoàn thu và nạp kinh phí trực tiếp về Văn phòng Đảng, Đoàn thể (Tầng 1, Nhà A1).

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- BTK Hội SV trường (p/h);

- BCH các ĐV, LCĐ, CĐ (t/h);

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

TS. Thiều Đình Phong

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày tháng 4 năm 2018

ĐV/LCĐ khoa………………

Chi đoàn: ……………….

           

DANH SÁCH HỌC VIÊN

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán (Huyện - Tỉnh)

Số điện thoại

Ghi chú

Nguyễn Văn

A

01/01/1997

Hưng Nguyên - Nghệ An

0912345678

Bí thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách này có … học viên)

 

 

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH