File đính kèm: 

Cuoc_thi_sang_tac_net_dep_truong_vinh.pdf