File đính kèm : Tham gia đồng diễn tại Lễ Khai mạc ĐH TDTT Tỉnh Nghệ An Lần thứ VIII năm 2018