TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Thành phố Vinh, ngày 08 tháng 09 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019)

Quốc khánh nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

Chào mừng năm học mới 2019 - 2020

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Đơn vị thực hiện

Thứ 2, ngày 09/09/2019

19:00

Sinh hoạt với chủ đề : “My set”

BCN CLB LEC

BCN CLB LEC các bạn thành viên

Phòng học

LCĐ Khoa Luật

Thứ 3, ngày  10/09/2019

7:00

Cuộc thi Nếp sông văn hóa, phòngsạch đẹp

Sinh viên

Sinh viên

Làng Sinh viên

LCĐ Khoa GDTC

19:30

CLB EEC sinh hoạt hàng tuần

BCN EEC

CLB EEC

Phòng B2-204

LCĐ Khoa Kinh tế

19:30

CLB Kế toán họp kiện toàn phỏng vấn tuyển thành viên

BCN CLB AEC

CLB AEC

 

LCĐ Khoa Kinh tế

19:00

Sinh hoạt chủ đề: “ Soft skill even”

BCH LCĐ khoa luật

BCH LCĐ khoa luật

Phòng học nhà A

LCĐ Khoa Luật

Thứ 4, ngày 11/09/2019

19:00

Chương trình "Chào Tân Sinh Viên K60"

BCN Khoa GD

Cán bộ giảng viên Tân sinh viên K60

Hội trường A

LCĐ Khoa Giáo dục

19:30

CLB VEC Họp ban điều hành

BCN VEC

BCN VEC

 

LCĐ Khoa Kinh tế

19:30

CLB Hoa Chăm Pa họp đầu năm triển khai  kế hoạch hoạt động năm học

CLB Hoachampa

BCN Hoachampa

 

LCĐ Khoa Kinh tế

14:30

Outdoor Speaking chủ đề “Your frist week in Vinh uni

Đ.c Nguyễn Phương- UV BTV LCĐ Khoa SPNN

Sinh viên các khóa

B2.102

LCĐ Khoa SP NN

Thứ 5, ngày 12/09/2019

19:00

Gặp mặt, trao đôi giữa Khoa Tân Sinh viên

Đ.c Nguyễn Vân Anh- thư LCĐ khoa SPNN

Sinh viên K60

Hội trường A

LCĐ Khoa SP NN

Thứ 6, ngày 13/09/2019

19:00

Sinh hoạt với chủ đề:“Job”

BCN CLB LEC

BCN CLB LEC các bạn thành viên

Phòng học

LCĐ Khoa Luật

19:00

Thảo luận: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin”

BCN CLB THPL

BCN CLB THPL

Phòng học

LCĐ Khoa Luật

Thứ 7, ngày 14/09/2019

07:00

Ngày hội tân sinh viên Khóa 60

Nguyễn Thị Mỹ - Thư K59

Sinh viên

sở 2

LCĐ Khoa GDTC

7:00

Giải chạy Việt Nam Nữ

BCN bộ môn Điền kinh

Sinh viên

sở 2

LCĐ Khoa GDTC

07:00

Chương trình Teambuilding

BCN bộ môn Thể Thao

Sinh viên

sở 2

LCĐ Khoa GDTC

Chủ nhật, ngày 15/09/2019

7:00

Tham gia giải bóng chuyền Nữ

BCN bộ môn Bóng Chuyền

Sinh viên

sở 2

LCĐ Khoa GDTC

15:00

Tổ chức Talk show “Better English- Better Life”

Đ.cThị Vân Anh- Phó thư, LCH Trưởng Khoa SPNN

Sinh viên các khóa

B2 102

LCĐ Khoa SP NN

8:00

Hoạt động trồng rau, làm vườn taị làng trẻ SOS

BCH LCĐ khoa luật

BCH LCĐ khoa luật

Làng trẻ SOS

LCĐ Khoa Luật