LỊCH CÔNG TÁC ĐOÀN TUẦN LỄ 38

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018)

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thời gian


Nội dung


Chủ trì


Thành phần


Địa điểm

Thứ 2, ngày 21/05/2018:

 08:00Tổ chức khen thưởng cuối
năm đối với các thành viên
CLB, Đội, Nhóm có thành
tích xuất sắc trong năm học
BCH LCĐ khoa LuậtBCH LCĐ khoa Luật
CLB Du ca khoa Luật
Đội TNXK khoa Luật
Phòng học nhà B
 19:00 Tổ chức serminar marketting thời đại 4.0 Bí thư Đ/Viện KTCN Viện KTCN Phòng học

Thứ 3, ngày 22/05/2018:

07:00Tổ chức giao lưu ca nhạcBCH LCĐ khoa LuậtBCH LCĐ khoa Luật
CLB Du ca khoa Luật

Thứ 4, ngày 23/05/2018:

07:30Tổ chức lễ tri ân trưởng
thành cho hs khối 12 ra
trường
Bí thư Đoàn trường THPT chuyênBCH Đoàn trường
Toàn HS khối 12 GV
dạy 12
Hội trường A
Thứ 5, ngày 24/05/2018:

19:30Tổ chức ôn thi cuối kì cho
Lưu học sinh Lào
BCH LCĐ khoa LuậtBCH LCĐ khoa Luật
 Đội TNXK khoa Luật
Phòng học nhà B

Thứ 6, ngày 25/05/2018:

 

Thứ 7, ngày 26/05/2018:

19:00Tổ chức seminarBCH LCĐ khoa LuậtBCH LCĐ khoa Luật
CLB THPL
Phòng học A4.201
Chủ nhật, ngày 27/05/2018:Cả tuần


- Các CLB trực thuộc LCĐ sinh hoạt định kỳ.

- Đội SVTN Đoàn trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, đồng phục HS, SV thứ Hai đầu tuần.


Ghi chú

- Các LCĐ đã đăng ký lịch tuần: Địa lý - QLTN,Xây dựng,SP Ngoại ngữ,Viện NN&TN, SP Ngữ vănViện KT&CN,Luật,Lịch sử
trường THPT chuyên

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không có hoạt động:

- Các LCĐ không đăng ký lịch tuần:Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất,,viện SP tự nhiên ,Viện Hóa Sinh Môi trường,Giáo dục,Kinh tế

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần muộn:

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không đúng mẫu quy định: