LỊCH CÔNG TÁC ĐOÀN TUẦN LỄ 25

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chúc mừng Xuân Kỷ Hợi

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 18/02/2019:

07:00

Tham gia hoạt động tết trồng cây

BCH LCĐ Khoa GD Thể chất

Sinh viên

Cơ sở 2 Đại học Vinh

Thứ 3, ngày 19/02/2019:

19:00

Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề:" Folk game"

- BCN CLB LEC

- BCN CLB LEC và các bạn thành viên.

Phòng học nhà B

Thứ 4, ngày 20/02/2019:

09:00

Đội SVTN viện NN&TN tại chỗ tổ chức thu hoạch, bán bắp cải gây quỹ

- Đội SVTN viện NN&TN

- BCS đội

- Thành viên đội

- SV K57 NH

Trại NH – cs2

19:00

Hội nghị dân chủ sinh viên

- BLĐ Đoàn viện KHXH&NV

- BCH đoàn Viện

- SV khóa 58, 57

Phòng học

Thứ 5, ngày 21/02/2019:

07:00

Tham quan học tập tại thư viện

- Ban hỗ trợ học tập viện KHXH&NV

- ĐVTN

Thư viện

19:00

Chương trình:" Talk show khơi dậy cảm hứng tiếng anh trong sinh viên"

- BCH LCĐ khoa Luật

- BCH LCĐ khoa Luật

Hội trường A

19:00

ĐV tổ chức đêm serminal "Tiếng anh B1" cho sinh viên khóa cuối

- Thầy Trần Đình Dũng

- Sinh viên

Phòng học

Thứ 6, ngày 22/02/2019:

19:30

Seminar chủ đề:" Bình đẳng giới".

- BCH LCĐ khoa Luật

- BCH LCĐ khoa Luật

Phòng học nhà A

Thứ 7, ngày23/02/2019:

07:00

LCĐ viện SP Xã hội phối hợp gặp mặt BCH-BCS định hướng mục tiêu cho kì học mới.

- BCH LCĐ viện SP Xã hội

- ĐVTN

Phòng học

Chủ nhật, ngày 24/02/2019:

07:00

LCĐ viện SP Xã hội tổ chức chủ nhật xanh

- BCH LCĐ viện SP Xã hội

- ĐVTN

Khuôn viên trường

Cả tuần

- Các CLB trực thuộc LCĐ sinh hoạt định kỳ.

- Đội SVTN Đoàn trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, đồng phục HS, SV thứ Hai đầu tuần.

Ghi chú

- Các LCĐ đã đăng ký lịch tuần: khoa Xây dựng, khoa Luật, viện KHXH & NV, khoa Giáo dục Thể chất, Viện Hóa Sinh Môi trường, viện NN&TN, viện SPXH, viện SPTN, Viện KT&CN.

- Các LCĐ không đăng ký lịch tuần: khoa  GDQP, khoa Kinh tế, khoa Giáo dục, trường THPT chuyên, khoa SP Ngoại ngữ.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không có hoạt động :.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần muộn:.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không đúng mẫu quy định: Khoa Xây dựng