LỊCH CÔNG TÁC ĐOÀN TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019


Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 08/10/2018:

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển hai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường (Sáng: 6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV


Đội SVTN tình nguyện; Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

 08:30 LCĐ viện SP Xã hội tổ chức chuyến đi tình nguyện hỗ Trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khan SOS BCH LCĐ viện SP Xã hội -BCH LCĐ viện SP Xã hội

-BTV LCĐ viện SP Xã hội

-ĐVTN CĐ viện SP Xã hội

 Làng trẻ SOS
 19:00 Khai mạc Giải bóng chuyền nữ LCĐ Khoa Giáo dục năm 2018 BCH LCĐ khoa Giáo dục

- Đại diện BTV Đoàn trường, BCN Khoa, BCH LCĐ khoa Giáo dục

- Các đội tham dự
 Nhà thi đấu
 19:30 Chương trình giao lưu với TS. Lê Thống Nhất “Sinh viên làm gì để khởi nghiệp" - BTV Đoàn TN
- BTK Hội SV
 Theo Thông tri triệu tập của BTV Đoàn trường Hội trường A

Thứ 3, ngày 09/10/2018:

 08:30

 BCH ĐV NN&TN tổ chức hỗ trợ, tư vấn SV k59 về công nghệ thông tin để phục vụ cho học tập BCH ĐV NN&TN BCH ĐV NN&TN Phòng A5 - 203
 19:00 Hội nghị học tốt cho sinh viên khóa 59 LCĐ khoa Kinh tế Sinh viên

 Hội trường A

Thứ 4, ngày 10/10/2018:


Thứ 5, ngày 11/10/2018:


Thứ 6, ngày 12/10//2018:

Cả ngày

Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An

- Tỉnh Đoàn, Hội SV Tỉnh Nghệ An

- Đoàn TN - Hội SV Trường

Triệu tập theo Kế hoạch của Tỉnh Đoàn, Đoàn TN - Hội SV trường

Hội Trường A
 19:30 Giao lưu âm nhạc BCH LCĐ khoa Luật - BCH LCĐ khoa Luật
- CLB Du ca khoa Luật
 Sân trường ĐHV

Thứ 7, ngày 13/10/2018:

Cả ngày

Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An

- Tỉnh Đoàn, Hội SV Tỉnh Nghệ An

- Đoàn TN - Hội SV Trường

Triệu tập theo Kế hoạch của Tỉnh Đoàn, Đoàn TN - Hội SV trường

Hội Trường A

 19:00 BCH LCH viện NN&TN tham gia cuộc thi ý tưởng, sản phẩm sáng tạo do BQL cs2 tổ chức - Ban QL cs2
- BCH ĐV
 - BCH ĐV
- Đoàn viên các lớp
 Hội trường cs2

Chủ nhật, ngày 14/10/2018:

14:00

LCĐ viện SP Xã hội tổ chức hoạt động tình nguyện vì môi trường xanh sạch đẹpBCH LCĐ viện SP Xã hội

-BCH LCĐ viện SP Xã hội 

-BTV LCĐ viện SP Xã hội

-ĐVTN CĐ viện SP Xã hội

Khu vực ngoài quanh trường ĐHV

 19:30 BCH LCH viện NN&TN tham gia gala văn nghệ chào mừng tân sinh viên

-Ban QL cs2

-BCH ĐV NN&TN

- BCH ĐV

- Đoàn viên các lớp
 Sân khấu TTGDQP

Cả tuần

- Các CLB trực thuộc LCĐ sinh hoạt định kỳ.

- Đội SVTN Đoàn trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, đồng phục HS, SV thứ Hai đầu tuần.

Ghi chú

- Các LCĐ đã đăng ký lịch tuần: viện SPTN, khoa Giáo dục, khoa Xây dựng, khoa Luật, viện SPXH,khoa Kinh tế, khoa Giáo dục Thể chất, Viện Hóa Sinh Môi trường, trường THPT chuyên, viện NN&TN, khoa SP Ngoại ngữViện KT&CN.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không có hoạt động:

- Các LCĐ không đăng ký lịch tuần: viện KHXH – NV.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần muộn:.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không đúng mẫu quy định:

 


LỊCH CÔNG TÁC ĐOÀN TUẦN LỄ 06

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ 2, ngày 08/10/2018:

06:30

Đoàn TN, Hội SV triển hai kiểm tra nề nếp, nếp sống văn hóa trong ĐVTN toàn trường (Sáng: 6h30; Chiều: 12h30)

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Đội SVTN tình nguyện; Đội cờ đỏ của các đơn vị.

Các cổng ra vào và giảng đường của Trường.

08:30

LCĐ viện SP Xã hội tổ chức chuyến đi tình nguyện hỗ Trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khan SOS

BCH LCĐ viện SP Xã hội

-BCH LCĐ viện SP Xã hội

-BTV LCĐ viện SP Xã hội

-ĐVTN CĐ viện SP Xã hội

Làng trẻ SOS

19:00

Khai mạc Giải bóng chuyền nữ LCĐ Khoa Giáo dục năm 2018

BCH LCĐ khoa Giáo dục

- Đại diện BTV Đoàn trường, BCN Khoa, BCH LCĐ khoa Giáo dục

- Các đội tham dự

Nhà thi đấu

19:30

Chương trình giao lưu với TS. Lê Thống Nhất “Sinh viên làm gì để khởi nghiệp”

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

Theo Thông tri triệu

tập của BTV Đoàn

trường

Hội trường A

Thứ 3, ngày 09/10/2018:

08:30

BCH ĐV NN&TN tổ chức hỗ trợ, tư vấn SV k59 về công nghệ thông tin để phục vụ cho học tập

BCH ĐV NN&TN

BCH ĐV NN&TN

Phòng A5 - 203

19:00

Hội nghị học tốt cho sinh viên khóa 59

LCĐ khoa Kinh tế

Sinh viên

Hội trường A

Thứ 4, ngày 10/10/2018:

 

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 11/10/2018:

 

 

 

 

 

Thứ 6, ngày 12/10//2018:

Cả ngày

Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An

- Tỉnh Đoàn, Hội SV Tỉnh Nghệ An

- Đoàn TN - Hội SV Trường

Triệu tập theo Kế hoạch của Tỉnh

Đoàn, Đoàn TN - Hội SV trường

Hội Trường A

19:30

Giao lưu âm nhạc

- BCH LCĐ khoa Luật

- BCH LCĐ khoa Luật

- CLB Du ca khoa Luật

Sân trường ĐHV

Thứ 7, ngày 13/10/2018:

Cả ngày

Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An

- Tỉnh Đoàn, Hội SV Tỉnh Nghệ An

- Đoàn TN - Hội SV Trường

Triệu tập theo Kế hoạch của Tỉnh

Đoàn, Đoàn TN - Hội SV trường

Hội Trường A

19:00

BCH LCH viện NN&TN tham gia cuộc thi ý tưởng, sản phẩm sáng tạo do BQL cs2 tổ chức

- Ban QL cs2

- BCH ĐV

- BCH ĐV

- Đoàn viên các lớp

Hội trường cs2

Chủ nhật, ngày 14/10/2018:

07:30

Giảng dạy pháp luật cộng đồng

BCH LCĐ khoa Luật

- BCH LCĐ khoa Luật

- CLB THPL

Làng trẻ em SOS

14:00

LCĐ viện SP Xã hội tổ chức hoạt động tình nguyện vì môi trường xanh sạch đẹp

BCH LCĐ viện SP Xã hội

-BCH LCĐ viện SP Xã hội

-BTV LCĐ viện SP Xã hội

-ĐVTN CĐ viện SP Xã hội

Khu vực ngoài quanh trường

ĐHV

 

BCH LCH viện NN&TN tham gia gala văn nghệ chào mừng tân sinh viên

-Ban QL cs2

-BCH ĐV NN&TN

- BCH ĐV

- Đoàn viên các lớp

Sân khấu TTGDQP

Cả tuần

- Các CLB trực thuộc LCĐ sinh hoạt định kỳ.

- Đội SVTN Đoàn trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, đồng phục HS, SV thứ Hai đầu tuần.

Ghi chú

- Các LCĐ đã đăng ký lịch tuần: viện SPTN, khoa Giáo dục, khoa Xây dựng, khoa Luật, viện SPXH,khoa Kinh tế, khoa Giáo dục Thể chất, Viện Hóa Sinh Môi trường, trường THPT chuyên, viện NN&TN, viện KHXH – NV, khoa SP Ngoại ngữ.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không có hoạt động:

- Các LCĐ không đăng ký lịch tuần: Viện KT&CN.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần muộn:.

- Các LCĐ đăng ký lịch tuần không đúng mẫu quy định: