Khoa Điện tử Viễn thông rất vui mừng thông báo Sinh viên Nguyễn Văn Lợi, khóa 52, ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông  đạt kết quả 815/990 điểm của kỳ thi TOEIC tháng 7 năm 2016.


Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Văn Lợi.

Các bạn sinh viên K53 và K54 có thể liên hệ với sinh viên Nguyễn Văn Lợi để tư vấn quá trình tự học và ôn thi TOEIC đạt kết quả cao.

Bảng quy đổi điểm giữa các chứng chỉ quốc tế trong tiếng Anh.


                                                                                                                                        Nguồn: oxford.edu.vn

                                                                                                                                                                                                                 @QH