Văn phòng Đoàn trường đề nghị đội trưởng các đội SVTN năm 2012 làm báo cáo tổng kết toàn chiến dịch theo mẫu sau đây:

 

Bao cao tong ket.doc