Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cũng như chia sẻ với các y bác sỹ, các quân nhân và các tổ chức, cá nhân nơi tuyến đầu chống dịch, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Thiết kế ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm:

kehoachthietke.docx