TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 70-KH/ĐTN


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 27 tháng 5 năm 2015

  

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2015

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

            Thực hiện chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2014 - 2015; căn cứ Kế hoạch số 251 KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015; thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2015 như sau:

            Chủ đề: "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện hướng về Đại hội Đảng các cấp".

            Khẩu hiệu: "Thiết thực - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn".

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            - Phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn trường góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, chung sức cùng cộng đồng ở các địa phương, đặc biệt là ở những xã nghèo, huyện nghèo, địa bàn còn nhiều khó khăn.

            - Xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ của sinh viên Trường Đại học Vinh với thanh thiếu nhi tại các địa phương, nước bạn Lào.

- Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Vinh trong toàn xã hội.

            - Chiến dịch thanh niên tình nguyện phải được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, chuyên sâu, đảm bảo hiệu quả, an toàn, để lại dấu ấn, hình ảnh tình nguyện của sinh viên Nhà trường.

            II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH

            Chương trình 1: "Tiếp sức mùa thi - 2015", hoạt động trong 20 đội hình tập trung (của 18 LCH các Khoa và các CLB, đội, nhóm) từ 27/6 đến hết ngày 05/7/2015.

            Chương trình 2: Sinh viên tình nguyện (SVTN) hoạt động tại các địa phương. Triển khai hoạt động từ ngày 27/6 - 16/7/2015 trên địa bàn các huyện: Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu (Tỉnh Nghệ An); Vũ Quang (Tỉnh Hà Tĩnh) (có bảng phân công chi tiết kèm theo).

            Chương trình 3: Đội SVTN quốc tế gồm sinh viên và Lưu học sinh (LHS) đang học tập tại trường hoạt động tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 06/7 - 30/7/2015.

            Chương trình 4: Đội CTXH số 1 dạy hè và tổ chức các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Vinh, hoạt động trong suốt thời gian hè.

            Chương trình 5: Các Đội SVTN của 18 khoa tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, làm các công trình, phần việc thanh niên (theo đăng ký), bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trong kỳ hè của sinh viên; Đội SVTN hỗ trợ LHS đang học tập tại trường tổ chức dạy tiếng Việt, các môn chuyên ngành và các hoạt động giao lưu văn hóa cho LHS.

            III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

            Bước 1: Công tác chuẩn bị

            - Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai trong ĐVTN toàn trường, phân công các LCĐ phụ trách các đội hình tình nguyện tập trung (25/5 - 27/5/2015).

            - Các LCĐ, LCHSV tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia các chương trình (28/5 - 05/6/2015).

            - Các LCĐ, LCHSV chốt danh sách sinh viên tham gia và làm công tác chuẩn bị (06/5 - 10/6/2015).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tập huấn (10/6 - 20/6/2015).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo kế hoạch cho Ban tổ chức Chiến dịch cấp tỉnh (trước 30/5/2015).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường, các LCĐ, LCHSV liên hệ với các địa phương, làm công tác tiền trạm tại địa bàn triển khai chiến dịch (trước 20/6/2015).

            Bước 2: Tổ chức thực hiện

            - Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2015 (sáng 27/6/2015, tại Sảnh nhà A0).

            - Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch (27/6 - 20/8/2015).

            Bước 3: Tổng kết chiến dịch, làm công tác thi đua, khen thưởng (8,9/2015)

            - Bình xét hình thức khen thưởng các cấp.

            - Tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Thường vụ Đoàn trường

            - Báo cáo chủ trương với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban Chỉ đạo Chiến dịch cấp Trường.

            - Xây dựng và triển khai kế hoạch tận các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động sinh viên hưởng ứng tham gia.

            - Hội Sinh viên trường phụ trách Chương trình 1 và Chương trình 4.

            - Tổ chức tập huấn chung cho tất cả SVTN tham gia chiến dịch. Ban tổ chức sẽ có lịch trình hướng dẫn chi tiết về thời gian, địa điểm, nội dung của chương trình tập huấn.

            - Tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch.

            - Làm hồ sơ tổng kết, thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh.

            - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

            2. Các liên chi đoàn, chi đoàn

            - Làm tốt công tác tuyên truyền để 100% ĐVTN góp sức cho chiến dịch.

            - Các LCĐ trực tiếp phụ trách Chương trình 2, triển khai Chương trình 5, làm công tác cổ động cho chiến dịch: khẩu hiệu, website; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vận động tài trợ, tiền trạm.

            Chiến dịch tình nguyện hè hàng năm là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đoàn và PTTN. Yêu cầu Ban Chấp hành các chi đoàn, LCĐ, đội SVTN hỗ trợ LHS, Ban Tổ chức chiến dịch có trách nhiệm cao nhất trong việc triển khai để chiến dịch tình nguyện hè 2015 thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn,

- Ban ĐKTHTN, TG, VP Tỉnh đoàn,

- Hội Sinh viên Tỉnh,

- Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng,

- Đảng ủy, BGH Nhà trường,

- Hội Sinh viên Trường,

- BCH các LCĐ,

- Lưu VP, website.

TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Anh Chương