BCH ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN

***

Số: 214 KH/TĐTN-TG


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tp Vinh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

  

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và tổ chức các hoạt động

mừng Xuân Ất Mùi 2015

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 Thực hiện Kế hoạch số 174 - KH/TU ngày 22/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Kế hoạch số 07 KH.UBND.VX ngày 08 / 01/ 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và tổ chức các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi 2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi 2015 trong tổ chức Đoàn, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm để tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của ĐVTN đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tổ chức các hoạt động nhằm đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo sự đồng thuận của cán bộ, ĐVTN đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Gắn tổ chức các hoạt động kỷ niệm với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015.

4. Các hoạt động phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

1.1 Thời gian triển khai: Từ 10/01 - 10/02/2015.

1.2 Nội dung tuyên truyền: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn thông qua tổ chức: Các chương trình giao lưu nghệ thuật, tọa đàm, diễn đàn, tuyên dương, khen thưởng, báo công, sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, nội dung tuyên truyền tập trung:

+ Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, ĐVTN trong việc xây dựng và tăng cường sức chiến đấu của đảng ở giai đoạn hiện nay.

+ Các vấn đề phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động của thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

+ Tuyên truyền về kết quả triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị năm 2014, kế hoạch năm 2015; kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp “Tiếp tục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn”; Quy chế không uống rượu bia trong buổi sáng, giờ hành chính, buổi trưa trong ngày làm việc của cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh; tổ chức cưới, hỏi văn minh, tiết kiệm; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân trong toàn tỉnh. Phê phán những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí… trong dịp Tết Nguyên đán 2015.

+ Phát động đợt thi đua chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cấp bộ Đoàn; các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu những đảng viên ưu tú để chuẩn bị nguồn tham gia cấp ủy, tham gia công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

+ Tích cực quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa du lịch, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội, các sản phẩm vật chất, tinh thần và con người xứ Nghệ thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

+ Tổ chức “Gặp mặt, tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu” các cấp; tuyên truyền, giới thiệu những mô hình, điển hình thanh niên tiên tiến trong lao động, sản xuất, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới và những đóng góp tích cực của tuổi trẻ… Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Phát động đợt cao điểm tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, ĐVTN ký cam kết chấp hành tốt pháp luật về trật tự ATGT, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

2.1 Thời gian thực hiện: Từ 15/01 - 15/03/2015.

2.2 Nội dung:

- Các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; các quy định pháp luật về pháo nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức như: mít tinh, diễu hành, cổ động tuyên truyền; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, bản tin thanh niên trên loa phát thanh địa phương, các kênh thông tin tổ chức Đoàn…

- Phối hợp ngành Công an, các ban, ngành chức năng tổ chức cho cán bộ, ĐVTN ký cam kết chấp hành tốt pháp luật về trật tự ATGT, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

- Thành lập, duy trì hoạt động của các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia hướng dẫn giao thông, giải tỏa ùn tắc giao thông tại khu vực đông dân cư, khu tổ chức các lễ hội, bến xe, nhà ga…; Chỉ đạo các Chi đoàn cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tổ chức đợt tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

3. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường công cộng.

3.1 Thời gian triển khai:

- Các đơn vị cấp huyện tổ chức ra quân trong khoảng thời gian từ 31/01 - 15/02/2015.

- Riêng đơn vị Thành đoàn Vinh, Đoàn các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường trên địa bàn thành phố Vinh vào sáng ngày 20/2/2015 (Chủ nhật).

3.2. Nội dung triển khai:

- Huy động cán bộ, ĐVTN tổ chức tổng vệ sinh, xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương, các công sở, trường học, khối xóm.

- Tại địa bàn thành phố Vinh: Cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng cán bộ, ĐVTN, SV trên địa bàn Thành phố Vinh tổ chức ra quân tổng vệ sinh toàn thành phố (Có văn bản chỉ đạo cụ thể sau).

4. Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa xuân và Tuổi trẻ” chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

4.1 Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến bắt đầu lúc 19h30 ngày 02/02/2015 (Thứ 2) tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

4.2 Chủ đề, nội dung:

- Chủ đề chương trình “Mùa xuân và tuổi trẻ”.

- Nội dung: Giao lưu nghệ thuật ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới; niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ với Đảng; Giao lưu đảng viên trẻ, chia sẻ của đảng viên lão thành cách mạng với tuổi trẻ.

4.3 Thực hiện:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Thành đoàn Vinh và Đoàn các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn (Có Kế hoạch triển khai cụ thể sau).

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban và Văn phòng Tỉnh đoàn

            1.1 Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi 2015 trong tổ chức Đoàn.

- Làm bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo triển khai kế hoạch này; Tham mưu họp Ban Tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch.

- Chủ trì tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa Xuân và Tuổi trẻ” chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015).

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của cơ sở về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động; kịp thời đưa tin các họat động trên báo Nghệ An và Đài PT-TH tỉnh, trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn.

1.2 Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và Đô thị

Chủ trì chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động tổng vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường trong toàn tỉnh và trên địa bàn thành phố Vinh theo Kế hoạch.

1.3 Ban Thanh thiếu nhi - Trường học

 Phối hợp Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị điều động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia Tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Vinh theo kế hoạch.

1.4 Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở Đoàn tổ chức treo băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền ngày thành lập Đảng tại các tuyến đường, cổng trụ sở cơ quan của các đơn vị.

 1.5 Văn Phòng Tỉnh đoàn

Phối hợp với các Ban Tỉnh đoàn triển khai thực hiện kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; phối hợp Ban Tuyên giáo xin kinh phí và đảm bảo kinh phí tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa xuân và Tuổi trẻ”.

2. Các huyện, thành, thị Đoàn

- Báo cáo chủ trương với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

- Tổ chức gặp mặt, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu tại đơn vị; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; Ra quân ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh làm đẹp cảnh quan, môi trường theo kế hoạch chỉ đạo của tỉnh.

- Phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình huyện và cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền các hoạt động.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Tuyên giáo trước ngày 25/2/2015.

3. Thành đoàn Vinh và Đoàn các đơn vị trực thuộc

- Thực hiện tốt các nội dung tại nhiệm vụ của huyện, thành, thị, đồng thời thực hiện thêm một số nội dung sau:

+ Đơn vị Thành đoàn Vinh tham gia tốt các hoạt động Đêm hội Giao thừa do Sở Văn hóa, UBND thành phố Vinh tổ chức.

+ Thành đoàn Vinh và các đơn vị Đoàn trực thuộc tham gia hoạt động Tổng vệ sinh môi trường cấp tỉnh và chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa xuân và Tuổi trẻ” (có phân công bằng văn bản cụ thể sau).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động mừng Xuân Ất Mùi 2015; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện. Thông tin liên lạc về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, ĐT: 0383.844.572. Email: tinhdoannghean@gmail.com.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban Tuyên giáo, VP TƯ Đoàn;

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh Uỷ;

- VP UBND tỉnh;

- Thường trực, các Ban Tỉnh đoàn;

- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- LưuVT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Đình Hùng