TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 110-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào tân sinh viên khóa 56

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào tân sinh viên khóa 56 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quảng bá hình ảnh và hoạt động của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đến các tân sinh viên.

2. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho các tân sinh viên.

3. Các hoạt động được tổ chức an toàn, vui tươi, có ý nghĩa, thu hút toàn bộ tân sinh viên tham gia và để lại dấu ấn tốt đẹp.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Các liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội căn cứ vào điều kiện của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, học tập - NCKH, tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi của đoàn viên, hội viên trong ngày hội thành lập Trường, có thể đăng ký thực hiện một trong số các hoạt động sau:

- Liên hoan nhạc trẻ sinh viên, bao gồm các tiết mục ca nhạc, ảo thuật, võ thuật, thời trang.v.v…;

- Hội thi karaoke sinh viên khóa 56;

- Triển lãm sách;

- Hội chợ trưng bày và các mặt hàng lưu niệm;

- Gian hàng ẩm thực;

- Các trò chơi dân gian, vận động;

- Khu vực tư vấn học tập, hỗ trợ đời sống cho tân sinh viên.v.v…

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

- Từ 7h00 đến 18h00, ngày 16/10/2015: Các hoạt động "Chào tân sinh viên khóa 56"cấp liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội.

- Từ 19h00 đến 22h00, ngày 16/10/2015: Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 56, tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2014 - 2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và triển khai thực hiện các nội dung hoạt động.

- Tổ chức giao ban hàng tuần để đôn đốc và triển khai có hiệu quả các chương trình hoạt động. Tổ chức, phối hợp với các liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội, các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm.v.v... để thực hiện có hiệu quả các chương trình đề ra.

- Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng.

2. Các liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội

- Xây dựng và triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, học tập - NCKH riêng cho đơn vị, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, mang màu sắc, đặc trưng của ngành học.

- Khuyến khích các đơn vị giao hoạt động cho các chi đoàn, chi hội thực hiện hoặc có thể phối hợp nhiều đơn vị trong tổ chức các hoạt động, nộp bản đăng ký (theo mẫu) cho Văn phòng Đoàn trường trước 17h00, ngày 02/10/2015 (Chiều Thứ Sáu).

- Kịp thời báo cáo kế hoạch, kết quả các hoạt động của đơn vị về Văn phòng Đoàn - Hội; làm tốt công tác đánh giá, tổng kết, thi đua khen thưởng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào tân sinh viên khóa 56, yêu cầu các cấp bộ Đoàn - Hội báo cáo với cấp ủy, Ban Chủ nhiệm khoa triển khai thực hiện theo thời gian, nội dung kế hoạch. Việc tham gia và tổ chức các hoạt động chào tân sinh viên khóa 56 là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua và khen thưởng của các liên chi đoàn, liên chi hội năm học 2015 - 2016.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Các đ/c UVBCH Đoàn trường (t/h),

- Các đ/c UVBCH Hội SV (p/h),

- Các LCĐ, CĐTT (t/h),          

- Các LCHSV (t/h),     

- Các CLB, đội, nhóm (t/h),

- Lưu VP Đoàn, đăng Website.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Lê Minh Giang


File đính kèm: Chương trình Chào tân SV K56.doc