I: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón tân sinh viên khóa 59


 

II: Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Chào tân sinh viên khóa 59