TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 22 - KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tham gia cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022”

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 26  KH/TĐTN-TG ngày 12/2/2018 của BCH Tỉnh Đoàn Nghệ An; chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2018); nhằm tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (sau đây gọi là đại hội Đoàn toàn quốc), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, (sau đây gọi là đại hội Đoàn toàn tỉnh) nhiệm kỳ 2017-2022; Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai tham gia cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022”, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác đinh rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống; đồng thời, tạo diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

- Khơi dậy niềm tự hào, nêu cao vai trò trách nhiệm của ĐVTN tham gia xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng lớn mạnh; Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi Nghệ An và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 87 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

- Là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (26/3/1931- 26/3/2018).

- Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng đến cán bộ, ĐVTN toàn trường; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

          II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

          1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng dự thi có tính chất bắt buộc: ĐVTN toàn trường, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên (lớp 10, 11, 12).

- Độ tuổi tham gia cuộc thi: Thí sinh tham gia cuộc thi tối thiểu phải đủ 15 tuổi tại thời điểm tham gia cuộc thi.

2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên website: tinhdoannghean.vn

3. Nội dung thi:

- Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Lịch sử, văn hóa xã hội của tỉnh Nghệ An, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.

4. Hình thức thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên website: tinhdoannghean.vn.

- Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần chốt kết quả 1 lần.

- Người dự thi truy cập vào Website: tinhdoannghean.vn => vào mục “Cuộc thi tìm hiểu Đại hội Đoàn” => Làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức cuộc thi.

5. Thời gian thực hiện:

5.1. Từ 25/2/2018 đến ngày 25/3/218 (04 tuần): Thời gian diễn ra cuộc thi;

5.2. Từ 25/3/2018 đến ngày 10/4/2018: Tổng kết, trao giải cuộc thi (Thời gian cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

III. GIẢI THƯỞNG

Thông tin về giải thưởng từ Ban tổ chức Cuộc thi như sau:

          1. Giải cá nhân (Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần có 10 giải thưởng)

          - 01 giải nhất: Tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và tiền thưởng 1,000,000đ

          - 02 giải nhì: Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 500,000đ

          - 03 giải ba: Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 300,000đ

          - 05 giải khuyến khích: Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 200,000đ

          2. Giải tập thể

          Kết thúc cuộc thi có 01 giải tập thể dành cho đơn vị có tổng số lượt dự thi nhiều nhất qua 4 tuần thi. Giải tập thể được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kèm tiền thưởng 3,000,000đ.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Trường, Hội SV Trường

1.1. BTV Đoàn trường, BTK Hội SV Trường

+ Ban hành Kế hoạch tổ chức tham gia cuộc thi.

+ Tham mưu xây dựng phương án thi trực tuyến trên mạng hiệu quả, thiết thực.

+ Tuyên truyền, giới thiệu về cuộc thi trên Website Đoàn trường, mạng xã hội, nhóm facebook.

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị.

+ Phát động, tổng kết việc tham gia cuộc thi của ĐVTN toàn trường.

1.2. Các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc Đoàn Trường, Hội SV Trường

- Thông báo 100% ĐVTN tích cực tham gia cho cuộc thi.

- Ban chủ nhiệm, Đội trưởng các CLB, Đội, Nhóm chịu trách nhiệm đôn đốc các lực lượng phụ trách tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi và 15h00’ Chủ nhật hàng tuần báo cáo tình hình ĐVTN tham gia cuộc thi vào địa chỉ mail: bantochucthiduadtn@vinhuni.edu.vn.

  2. Các Đoàn Viện, Liên chi đoàn

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn trường, chủ động xây dựng văn bản chỉ đạo và phát động 100%  đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

          - Hướng dẫn ĐVTN truy cập tại Website: tinhdoannghean.vn để xem danh mục tài liệu tham khảo và tham gia cuộc thi.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở đơn vị mình để việc tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt và báo cáo tình hình ĐVTN tham gia cuộc thi vào địa chỉ mail: bantochucthiduadtn@vinhuni.edu.vn 15h00’ Chủ nhật hàng tuần.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn Viện, Liên chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c),

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- Hội SV trường (p/h),

- Các đơn vị liên quan (p/h),

- Các ĐV, LCĐ (t/h),

- Lưu VP Đoàn, đăng Website.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

TS. Thiều Đình Phong

 


 BCH ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN
***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 


Tp.Vinh, ngày 12 tháng 2 năm 2018

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022”

(Ban hành theo Kế hoạch số  26  KH/TĐTN-TG ngày12/02/2018

của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÍ SINH HỢP LỆ

1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng dự thi có tính chất bắt buộc: ĐVTN, học sinhy trường Trung học phổ thông (lớp 10, 11, 12); sinh viên các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An. ĐVTN sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đối tượng khuyến khích tham dự cuộc thi:  Toàn thể công dân Việt Nam, người nước ngoài đang học tập, sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trừ  thành viên Ban tổ chức, Tổ giúp việc và cán bộ kỹ thuật phụ trách phần mềm thi trực tuyến.

- Độ tuổi tham gia cuộc thi: Thí sinh tham gia cuộc thi tối thiểu phải đủ 15 tuổi tại thời điểm tham gia cuộc thi.

2. Thí sinh hợp lệ

- Thí sinh hợp lệ để tham gia cuộc thi: là thí sinh điền đầy đủ thông tin, chính xác thông tin mà BAN TỔ CHỨC yêu cầu khi đăng ký tham gia cuộc thi.

- Thí sinh hợp lệ để nhận giải thưởng: Thí sinh đạt giải thưởng phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân dân là thí sinh đã tham dự bài thi trên Web tinhdoannghean.vn, cụ thể: Thông tin người nhận giải thưởng phải trùng khớp với thông tin thí sinh đã khai khi đăng ký thành viên làm bào thi trắc nghiệm trực tuyến, bao gồm cả thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ… và các giấy tờ chứng minh đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trường hợp thí sinh đến nhận giải thưởng không chứng minh được là thí sinh đã tham gia làm bài thi thì BAN TỔ CHỨC có quyền từ chối trao giải thưởng.

Trường hợp, bản thân thí sinh đạt giải không tới nhận giải được thì có thể ủy quyền cho người khác nhận thay, người nhận thay phải xuất trình các giấy tờ của người đạt giải để chứng minh để chứng minh người đạt giải do BAN TỔ CHỨC công bố, có giấy ủy quyền của người đạt giải. Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị người đạt giải hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

II. HÌNH THỨ THI

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên website: tinhdoannghean.vn. Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần chốt kết quả 1 lần.

1. Cách thức thi

Mỗi lần thí sinh đăng nhập vào để dự thi, máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề thi gồm 03 câu hỏi để người dự thi trả lời và 01 câu hỏi phụ (theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?), thời gian làm bài của thí sinh là 05 phút. Thí sinh dự thi tiến hành các bước sau đây để trả lời câu hỏi của BAN TỔ CHỨC:

Bước 1: Người dự thi truy cập vào Website: tinhdoannghean.vn => vào mục “Cuộc thi tìm hiểu Đại hội Đoàn”.

Bước 2: Đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin bắt buộc

Mỗi tài khoản dự thi chỉ sử dụng được 01 lần. Khi muốn thi tiếp, thí sinh phải đăng ký tài khoản dự thi khác (lặp lại bước 2), nhưng chỉ cần thay đổi thông tin ở “mục truy cập” để tránh trùng lặp với tài khoản đã đăng ký, các mục khác thì giữ nguyên để đảm bảo chính xác thông tin thí sinh.

Bước 3: Làm bài thi. Sau khi đăng ký thành công, thí sinh bấm vào nút “làm bài thi” để bắt đầu làm bài thi. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án (người dự thi cho là đúng) trong số các phương án BAN TỔ CHỨC đưa ra, sau mỗi câu trả lời thí sinh phải bấm vào nút “lưu đáp án” để lưu lại đáp án của câu hỏi đó và chuyển sang làm câu hỏi khác. Trường hợp muốn sửa lại đáp án thì thí sinh quay lại câu hỏi đó, chọn lại đáp án và bấm vào nút “lưu đáp án”.

Bước 4: Dự đoán kết quả: Sau khi kết thúc phần trả lời câu hỏi, thí sinh thực hiện việc trả lời câu hỏi phụ là dự đoán số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi đó vào mục “theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?”.

Bước 5: Kết thúc bài thi: Sau khi dự đoán số người trả lời đúng, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “kết thúc bài thi” để hoàn thành việc làm bài thi, sau khi bấm nút kết thúc bài thi, kết quả làm bài và số dự đoán của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Trường hợp thí sinh không bấm nút “Kết thúc bài thi”, thì khi hết thời gian làm bài, kết quả thi vẫn được phần mềm thi trắc nghiệm chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức.

Trường hợp thí sinh hết thời gian làm bài, thì máy tính tự động dừng phần làm bài của thí sinh, kết quả làm bài thi của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Ban Tổ chức và có thông báo “Hết thời gian làm bài thi”. Số dự đoán của bài thi này sẽ được mặc định bằng 0 (không).

2. Số lần dự thi và căn cứ xét thưởng

- Trong mỗi tuần thi, mỗi người có thể tham gia nhiều lần, không giới hạn số lần dự thi.

- Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số liệu thống kê trên cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm để làm căn cứ xét thưởng, cụ thể:

+ Thí sinh nào trả lời đúng hết các câu hỏi và có số dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi phụ sẽ là người giành giải nhất, lần lượt xét những người trả lời đúng hết các câu hỏi có số dự đoán gần đúng tiếp theo để xét giải nhì, ba, khuyến khích.

+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài thi của thí sinh, thí sinh nào có thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.

+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) trả lời đúng hết các câu hỏi, có cùng số dự đoán, cùng thời gian hoàn thành bài thi thì Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài thi về Ban Tổ chức, thí sinh nào gửi bài thi về Ban Tổ chức sớm hơn trong tuần thi đó sẽ là người chiến thắng.

+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh (từ 2 người trở lên) có cùng số điểm, cùng thời gian hoàn thành bài thi, cùng thời gian gửi bài thi về Ban Tổ chức thì Ban Tổ chức quyết định những người đó cùng đạt giải (đồng hạng).

- Số dự đoán của thí sinh về số lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong một tuần thi không không phân biệt chênh lệch trên hay chênh lệch dưới so với số liệu chính xác do hệ thống trích xuất.

 

3. Thời gian thi:

- Từ 25/2/2018 đến ngày 25/3/218 (04 tuần): Thời gian diễn ra cuộc thi;

III. GIẢI THƯỞNG

          1. Giải cá nhân (Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần có 10 giải thưởng)

          - 01 giải nhất: Tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và tiền thưởng 1,000,000đ

          - 02 giải nhì: Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 500,000đ

          - 03 giải ba: Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 300,000đ

          - 05 giải khuyến khích: Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 200,000đ

          2. Giải tập thể

          Kết thúc cuộc thi có 01 giải tập thể dành cho đơn vị có tổng số lượt dự thi nhiều nhất qua 4 tuần thi. Giải tập thể được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kèm tiền thưởng 3,000,000đ.

IV. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CUỘC THI

- Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức công bố kết quả trên Web tinhdoannghean.vn, nếu cá nhân dự thi, tổ chức (đối với giải tập thể) có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kết quả cuộc thi, đề nghị liên hệ trực tiếp liên hệ với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (bộ phận thường trực BTC cuộc thi) để được xem xét, trả lời; quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết.

- Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo các quy định của Thể lệ này và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

- Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao thưởng.

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được cập nhật trên Web tinhdoannghean.vn chậm nhất 02 (hai) ngày kể từ khi kết thúc tuần thi.

- Sau 4 tuần tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho những cá nhân và tập thể đạt giải (Thời gian cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Ban Tổ chức cuộc thi và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Thể lệ này.

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức cuộc thi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.