Với sự góp mặt của gần 200 thành viên thuộc 8 đội chơi đến từ các khóa 57,58,59 thi đấu với nhau bao gồm các nội dung: Nhảy theo leader, nhảy bao bố, gà để trứng, kéo co và nhảy dây. Các tuyển thủ của 8 đội chơi mang 8 màu sắc hoàn toàn đối lập hòa quyện giữa sức trẻ sinh viên năm nhất, năm hai và sự tinh tế khéo léo, lão làng của sinh viên năm ba. Ngoài các thành viên của 8 đội chơi, chương trình còn có sự tham gia cổ vũ của hơn 300 sinh viên khoa Kinh tế.

Các thành viên của 8 đội thi